Liana Milioti

Liana Milioti starszy wykładowca NDT-Bobath EBTA

Liana Milioti

WYKŁADOWCA NDT-BOBATH

W latach 1994-1996 była prezesem Greckiego Stowarzyszenia NDT - Bobath, a od 2006 do 2010 członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NDT-Bobath

Ukończyła Wydział Fizjoterapii Technologicznego Instytutu Edukacyjnego w Salonikach w Grecji w 1977 roku.
W 1992 roku została Koordynatorem Instruktorem Metody NDT / BOBATH, umożliwiając jej prowadzenie kursów NDT-Bobath na całym świecie, a we wrześniu 2005 roku uzyskała tytuł Senior NDT-Bobath Tutor umożliwiający jej szkolenie nowych Tutorów NDT – Bobath na całym świecie.

W 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. dyplom Uniwersytetu Brunel w Wielkiej Brytanii z tytułem „Długoterminowe wyniki neuromotoryczne u noworodków urodzonych o czasie z przedłużonymi ośrodkowymi bezdechami sennymi”. Studium doktoranckie zostało przeprowadzone na Wydziale Fizjologii Rozwojowej Uniwersytetu Karla Franzensa w Grazu w Austrii.

Brała udział w ponad 20 różnych kursach podyplomowych w celu szkolenia z różnych metod i technik związanych z oceną i leczeniem fizjoterapeutycznym (np. Mackenzie, PNF, Integracja sensoryczna, Edukacja przewodząca, Terapia czaszkowo-krzyżowa, Rozluźnienie mięśniowo-twarzowe, Taping kinezjologiczny, Kontrola motoryczna i nauka motoryczna oraz inne)
Czterdzieści trzy lata to łączny czas jej aktywności zawodowej na temat „interwencji fizjoterapeutycznej u pacjentów z uszkodzeniem OUN, a zwłaszcza u dzieci z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami rozwojowymi”.
Przez około 30 lat wykładała na Wydziale Fizjoterapii Technologicznego Instytutu Edukacyjnego w Salonikach w Grecji jako profesor fizjoterapii i przez rok na Europejskim Uniwersytecie Cypryjskim.

Jako liderka Senior Tutor na całym świecie (Grecja, Meksyk, Argentyna, Cypr, Austria, Polska) uczyła na wielu kursach NDT-Bobath Basic, NDT-Bobath Baby oraz innych kursach związanych z oceną fizjoterapii, normalnym i nieprawidłowym ruchem człowieka, typowe i nietypowy rozwój sensoryczno-motoryczny oraz inne zagadnienia związane z neurorehabilitacją dziecięcą.

Jako zaproszony wykładowca brała udział w ponad 50 krajowych i międzynarodowych kongresach i sympozjach. Opublikowała trzy prace naukowe z około 100 cytatami. Jest członkiem American NDT – Bobath Association (NDTA) oraz the European NDT – Bobath Tutors Association (EBTA).

Szkolenia