Rule of The Artery I


termin-rule-of-the-artery-II
ROZPOCZĘCIE KURSU:
12 maja 2022
CZAS TRWANIA:
4 Dni
TERMINY ZJAZDÓW:

12.05.2022 - 15.05.2022

ID:
ROA-1

Regulamin Kursu

CENA
5,900.00 
Brak wolnych miejsc

PROWADZĄCY:

Michael-Solano-osteopata
Michael Solano
OSTEOPATA - WYKŁADOWCA
Anthony-Norrie-osteopata
Anthony Norrie
OSTEOPATA - WYKŁADOWCA

Adres

Królowej Jadwigi 281A, Kraków   Pokaż mapę

Kurs opracowany został z pragnienia zrozumienia słów i praktyki klinicznej Dr Still’a. Prowadzi on nas do odkrycia terminu opisanego przez pioniera osteopatii Dr Andrew Taylor Still’a „The Rule of Artery is Supreme”.

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy na temat serca, naczyń krwionośnych i dynamicznego przepływu krwii. Dodatkowo odkrywa zależności pomiędzy sercem a układem oddechowych oraz autonomicznym układem nerwowym. Badania nad systemem sercowo-naczyniowym prowadzą nas do wniosku, że serce to coś więcej niż pompa.

Ten kurs przedstawia koncepcje serca jako hydrodynamicznego i elektromagnetycznego generatora cech, które są następnie przekazane na krew. Rozważana jest również rola serca w integracji umysłu, ciała i ducha.

ℹ KFS: Sprawdź możliwość dofinansowania kursów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

1.Podstawowe założenia koncepcji.

Czym osteopatia jest dzisiaj, a czym miała być:

 • anatomia, nowe badania, nasze własne doświadczenia palpacyjne;
 • czucie płynowe;
 • odniesienie naszego własnego doświadczenia do nauk Sutherlanda pozwala przy pomocy rąk ustanowić powiązanie ze Stillem;
 • myśli Sutherlanda na temat płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi

2.Osteopatia jest we krwi I

Pojęcia:

 • pole punktu zerowego;
 • przepływ laminarny/linia prądu;

Główne zagadnienia:

 1. Omówienie koncepcji serca jako pompy.
 2. Serce posiada „umysł” i produkuje hormony; idea kardio-energetyki.
 3. Stres oraz pętla sprzężenia zwrotnego serce-mózg. OBYDWA te elementy wzajemnie na siebie oddziałują – wpływ jest zatem dwukierunkowy.
 4. Serce bardziej jako aktywator niż pompa; przegląd źródeł dotyczących bioelektryki (Pearsall, The Hearts Code).
 5. Znaczenie matrycy w embriologii.
 6. Herring-Traube-Mayer.

Sesja praktyczna.

Dyskusja w grupach.

3.Rozwój embriologiczny serca.

Główne zagadnienia:

 1. Serce rozwija się brzusznie od cewy nerwowej i przemieszcza w dół by osiąść w śródpiersiu.
 2. Ciągnie za sobą powięź, co sprawia, że pozostaje powiązane z podstawą czaszki, z którą jest funkcjonalnie powiązane i poprzez którą podwiesza się do bregmy – kluczowego elementu łuku A. T. Stilla.
 3. Zdziera wewnętrzną warstwę rozwijającego się śródpiersia, z której powstanie mięsień przepony.
 4. Fałdowanie serca, ramy czasowe.
 5. Prąd przepływu mezenchymalnego przyśpiesza tworzenie się naczyń krwionośnych.
 6. Układ nerwowy oraz układ krążenia ustanawiają ramy dla wzrostu.

Filmy:

 • Odwijanie się serca – Dr Torrent Guasp;
 • Rozwój przegrody i przepływ płynów;
 • Plastry/warstwy otrzymane w rezonansie magnetycznym – odwrotna rotacja włókiem mięśniowych;

Sesja praktyczna

4.Rozwój układu naczyniowego.

Lektury:

 • Living Water [Żywa woda], oraz Callum Coates

Główne zagadnienia:

 1. Układ naczyniowy jako układ ograniczający/ układ zrównoważonego napięcia dla rozwoju zarodkowego tkanek, odżywianie i drenaż.
 2. Anatomia układu tętniczego – aorty, tkanek naczyń żylnych i limfatycznych.
 3. Unaczynienie trzonów kręgów, krążka międzykręgowego, rdzenia kręgowego, opon i opony twardej.
 4. Skurcz mięśni może wpływać na powiązane naczynia krwionośne i generować dynamikę przepływu w dół prądu, np. linię prądu, przepływ laminarny.
 5. Krążenie jako macierz dla rozwoju.

Sesja praktyczna.

Omówienie.

Dyskusja w grupach.

5.Osteopatia jest we krwi II.

Główne zagadnienia:

 1. Natura wody oraz fraktalowy charakter wirowego ruchu płynu – przekazywanie informacji.
 2. Biegunowość w przepływie – Schauberger.
 3. Światło/dźwięk/prąd jako elementy fizjologii.
 4. Interfejs pomiędzy przepływem obwodowym a ścianą lipidową.
 5. Elektro-fizjologia ściany komórkowej; pochewka tętnicy szyjnej służy utrzymaniu falowego charakteru krwi.
 6. Funkcja tkanki łącznej jako ciekłego kryształu.
 7. Biegunowość – znaczenie zakotwiczających punktów węzłowych.
 8. Znaczenie rozdwojenia tętnicy szyjnej.
 9. Układ powięziowy na poziomie C1-C3 i jego elektro-fizjologia (patrz George).
 10. Kształt tętnicy kręgowej.

Sesja praktyczna.

Omówienie.

6.Aorta i jej powiązania.

Główne zagadnienia:

  1. Budowa anatomiczna aorty i łuku aorty.
  2. Przewód piersiowy i zmieszanie limfy z krążeniem ogólnym.
  3. Obszary zaopatrywane przez naczynia:

i. tętnica trzewna a wątroba, żołądek oraz trzustka.

ii. górna tętnica krezkowa i jelito grube.

iii. tętnice biodrowe wspólne, gałęzie wewnętrzne i narządy miedniczne, gałęzie zewnętrzne do kończyn.

 1. Biegunowość – znaczenie zakotwiczających punktów węzłowych.
 2. Znaczenie rozdwojenia tętnicy szyjnej.
 3. Układ powięziowy na poziomie C1-C3 i jego elektro-fizjologia (patrz George).
 4. Kształt tętnicy kręgowej.

Sesja praktyczna.

Podsumowanie i dyskusja.

Dyskusja w grupach.

7.Koło tętnicze Willisa.

Główne zagadnienia:

 1. Krążenie i płyn mózgowo-rdzeniowy – sploty naczyniówkowe.
 2. Architektura tętnic szyjnych i kręgowych i jej rola w indukowaniu wirowego przepływu krwi – gałęzie koła tętniczego Willisa robią to samo, powodując wzrost częstotliwości rezonowania.
 3. Drenaż żylny z czaszki przez układy żyły szyjnej i twarzowej oraz splot Batsona.
 4. Splot Batsona i zaopatrzenie w płyn mózgowo-rdzeniowy dla zbiornika wielkiego.

Sesja praktyczna.

Omówienie.

8.Układ limfatyczny.

Główne zagadnienia:

 1. Waga układu limfatycznego według dra Stilla.
 2. Różnice między prawą a lewą stroną w kontekście drenowanych obszarów. Końcowe zakotwiczające włókna naczyń limfatycznych. Absorbcja płynu z przestrzeni międzykomórkowej do limfy. Limfangion. Zastawka. „Serduszko”. Zasysanie pionowe.
 3. Związek pomiędzy układem limfatycznym a powięzią i układem mięśniowo-szkieletowym.
 4. Układ limfatyczny serca.
 5. Wprowadzenie płynu mózgowo-rdzeniowego do krążenia za pośrednictwem naczyń limfatycznych.

Sesja praktyczna.

Dyskusja w grupach.

9.Związek serce-płuco.

Główne zagadnienia:

 1. „Pneuma” a powietrze. Jakość powietrza – za pośrednictwem wody – oddziałuje na nas.
 2. Mieszanie powietrza z krwią i transmutacja energii/informacji – trzeci silnik.
 3. Serce jako pompa kierunkowa i jej wpływ na krążenie.
 4. Woda jako nośnik świadomości uniwersalnej.
 5. Znaczenie ciśnienia atmosferycznego dla fizjologii płynowej – różnica ciśnień niezbędna dla przemieszczania się przez płyny, pomiędzy powietrzem a krwią, drenaż żylny itd.
 6. Przepony a powrót żylny i limfatyczny.
 7. Zastój jako pierwsze stadium patologii.
 8. T4 – punkt bezruchu (still point).
 9. Zasysanie krwi na zewnątrz – inna częstotliwość w aorcie niż w układach płucnych (niższe ciśnienie) pozwala na neutralizację krwi w celu uzyskania w niej maksymalnego zapisu z powietrza.
 10. Tlen O2 posiada wiele łusek. Linie Frownhoffera – absorpcyjne/emisyjne linie atomowe. Światło ma wpływ na tlen, który wdychamy, np. zamknięcie w odosobnieniu powodujące degenerację psychiczną i z drugiej strony przebywanie w słonecznym sanatorium. Interakcja, do której dochodzi w płucach to wydarzenie zarówno na poziomie kwantowym jak i chemicznym.

Sesja praktyczna.

Omówienie.

10.Przepony a powrót żylny.

Główne zagadnienia:

 1. Powiązanie pomiędzy kończynami dolnymi (łuk stopy, błona międzykostna i kolano jako przepony poprzeczne), narządami miednicy i dnem miednicy.
 2. Powiązanie worka otrzewnowego z narządami miednicy położonymi poniżej otrzewnej do poziomu S2 spowodowane rozwojem narządów miednicznych z wyniosłości ogonowej.
 3. S2 jako mechaniczny punkt podparcia dla ruchu krwi i jego powiązanie z oddechem pierwotnym oraz wtórnym.
 4. Powiązanie dna miednicy z przeponą oddechową, przepony oddechowej z górnym otworem klatki piersiowej, górnego otworu klatki piersiowej z namiotem.
 5. Zakrzepica żył głębokich, żylaki itd.

Sesja praktyczna.

Omówienie.

Dyskusja w grupach.

11.Serce jako generator, CUN jako akumulator, AUN jako interfejs.

Główne zagadnienia:

 1. Serce nie jest pompą, lecz generatorem energii elektromagnetycznej (Pearsall, The Hearts Code [Kod Serca]).
 2. Pierwotny mechanizm oddechowy to akumulator z górnym i dolnym biegunem (dwubiegunowy układ biologiczny wg Schaubergera) (Becker, The Body Electric [Elektryka ciała]), Still, Sutherland.
 3. AUN to interfejs pomiędzy tymi dwoma układami, wpływa na składowanie i wyładowywanie.
 4. AUN a kontrola naczynioruchowa poprzez odśrodkowe drogi czaszkowo-krzyżowe/przywspółczulne oraz piersiowo-lędźwiowe/współczulne.
 5. Zakrzepica żył głębokich, żylaki itd.

Sesja praktyczna.

Omówienie.

12.Rdzeń, rytmy i komory.

Główne zagadnienia:

 1. Fraktylarność / zagnieżdżanie fal.
 2. Zmienność rytmu serca jako prognostyk choroby i czynnik wpływający na zaburzenie pola elektromagnetycznego.
 3. Powiązanie rdzenia z kanałami bioelektrycznymi.
 4. Powiązanie 4-ej i 3-ej komory z namiotem i szyszynką, dostęp do rytmu dobowego i funkcji podwzgórza? Miejsce sinawe (lat. locus ceruleus).
 5. 4-a komora jako generator spójności pomiędzy różnorakimi rytmami w ciele, tj. Herring-Traube-Mayer/ 6-12, 2-3, 6/10, oddech wtórny, chi oraz rytm dobowy.
 6. Serce, tętnica kręgowa, rdzeń, szyszynka, przysadka.

Dyskusja w grupach.

Sesja praktyczna.

Omówienie i dyskusja.

Podczas Kursu zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej
 • przerwy kawowe, przekąski, napoje
 • lunch
 • bezpłatny parking

Brak wolnych miejsc