Analiza funkcji. Przygotowanie do funkcji poprzez inne funkcje


Szkolenie z analizy funkcji przygotowanie do funkcji poprzez inne funkcje
ROZPOCZĘCIE KURSU:
5 września 2022
CZAS TRWANIA:
4 Dni
TERMINY ZJAZDÓW:
  • 5-8.9.2022
ID:
AF-2022

Regulamin kursu

WPISOWE:

500zł* płatne przy aplikowaniu na kurs

CENA
2,500.00 
Brak wolnych miejsc

PROWADZĄCY:

Liana Milioti starszy wykładowca NDT-Bobath EBTA
Liana Milioti
WYKŁADOWCA NDT-BOBATH
Eirini Moysoglou terapeuta NDT-Bobath
Eirini Moysoglou
TERAPEUTA NDT-BOBATH

Adres

Kraków Polska   Pokaż mapę

Kategorie

CSLM , Fizjoterapia

PROGRAM DZIENNY: 09:00 – 17:00. W programie dwie 30-minutowe przerwy kawowe (10:30 – 11:00 i 15:00 – 15:30) oraz godzinna przerwa obiadowa (12:30 – 13:30). W zależności od dynamiki zespołu czas przerwy można skrócić.

DLA KOGO JEST TEN KURS ?

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów dziecięcych i terapeutów zajęciowych, logopedów i neurologopedów którzy pracują z pacjentami z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

ℹ KFS: Sprawdź możliwość dofinansowania kursów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

CEL KURSU:

Zaprojektowanie skutecznego planu leczenia dla osiągnięcia określonego celu funkcjonalnego, który ma zwiększyć udział dziecka w jego codziennym życiu, wymaga przeanalizowania sposobu realizacji tego zadania, uwzględniając wszystkie elementy: motoryczne, sensoryczne, zmienne poznawcze, złożoność zadań i warunki środowiskowe.

Celem czterodniowego seminarium jest umożliwienie uczestnikom pogłębienia procesu selekcji i szczegółowej analizy celu funkcjonalnego oraz wdrożenia najefektywniejszej interwencji strategicznej prowadzącej do jego osiągnięcia.

Uczestnicy będą zagłębiać się szczegółowo w interakcję między motorycznymi, sensorycznymi, percepcyjnymi i poznawczymi komponentami celu funkcjonalnego, zarówno między sobą, jak i ze środowiskiem, w którym funkcja jest wykonywana.

Seminarium to podkreśla złożoność elementów funkcji i potrzebę systematycznego przygotowywania jej poszczególnych elementów poprzez wykonywanie i ćwiczenie innych funkcji.

FORMAT KURSU:

Kurs jest prowadzony przez dwóch instruktorów, terapeutkę zajęciową (OT) i fizjoterapeutkę (PT) i obejmuje wykłady, pokazy wideo, pracę grupową między uczestnikami, ćwiczenia z pacjentami, pokazy na żywo i dyskusje.

Na czas zajęć praktycznych potrzebna będzie odpowiednia odzież.

PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY ZDOBĘDĄ WIEDZĘ JAK:

  1. Zidentyfikować kroki wymagane do ukończenia analizy funkcji.
  2. Rozpoznawać poszczególne elementy określonych funkcji z naciskiem na interakcję pomiędzy układami: motorycznnym, sensorycznym, percepcyjnym i poznawczym oraz między nimi, a środowiskiem.
  3. Powiązać poszczególne elementy aktywności funkcjonalnej dziecka z ograniczeniami jego uczestnictwa.
  4. Postępować zgodnie z odpowiednią procedurą wyboru odpowiedniego celu funkcjonalnego dla każdego dziecka, na określony czas i określone środowisko.
  5. Wykorzystać wyniki analizy, aby określić najbardziej odpowiednie i efektywne strategie osiągnięcia określonych celów funkcjonalnych.
  6. Zastosować odpowiednie techniki do skutecznego przygotowania kontroli motorycznej i systemów sensorycznych zaangażowanych w osiągnięcie celu funkcjonalnego.
  7. Skonfigurować warunki do symulacji środowiska poprzez zabawę w celu przećwiczenia niezbędnych elementów funkcji.
  8. Ułatwić korzystanie z funkcji w codziennych czynnościach.
  9. Zapewnić warunki do wykonywania tej funkcji w różnych środowiskach poprzez zastosowanie odpowiednich adaptacji i urządzeń wspomagających.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Szczegółowy program dzienny zostanie przekazany uczestnikom na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Brak wolnych miejsc