Rule of The Artery II


Rule of the Artery II
ROZPOCZĘCIE KURSU:
19 maja 2022
CZAS TRWANIA:
4 Dni
TERMINY ZJAZDÓW:

19.05.2022 - 22.05.2022

ID:
ROA-2

Regulamin Kursu

CENA
5,900.00 
Brak wolnych miejsc

PROWADZĄCY:

Michael-Solano-osteopata
Michael Solano
OSTEOPATA - WYKŁADOWCA
Anthony-Norrie-osteopata
Anthony Norrie
OSTEOPATA - WYKŁADOWCA

Adres

Królowej Jadwigi 281A, Kraków   Pokaż mapę

Kurs opracowany został z pragnienia zrozumienia słów i praktyki klinicznej Dr Still’a. Prowadzi on nas do odkrycia terminu opisanego przez pioniera osteopatii Dr Andrew Taylor Still’a „The Rule of Artery is Supreme”.

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy na temat serca, naczyń krwionośnych i dynamicznego przepływu krwii. Dodatkowo odkrywa zależności pomiędzy sercem a układem oddechowych oraz autonomicznym układem nerwowym. Badania nad systemem sercowo-naczyniowym prowadzą nas do wniosku, że serce to coś więcej niż pompa.

Ten kurs przedstawia koncepcje serca jako hydrodynamicznego i elektromagnetycznego generatora cech, które są następnie przekazane na krew. Rozważana jest również rola serca w integracji umysłu, ciała i ducha.

ℹ KFS: Sprawdź możliwość dofinansowania kursów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy


Podczas Kursu zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej
 • przerwy kawowe, przekąski, napoje
 • lunch
 • bezpłatny parking

1. Nowe spojrzenie na krążenie czaszkowe.

Główne zagadnienia:

 • Przypomnienie anatomii połączenia czaszkowo-szyjnego.
 • Omówienie umiejscowienia, powiązań i budowy anatomicznej narządu bańkowo-kłębuszkowego.
 • Omówienie splotu podstawnego i zatoki potylicznej.
 • Omówienie obrazowania wewnętrznej żyły szyjnej i żył kręgowych w pozycji siedzącej i stojącej.
 • Łuk aorty i kłębek szyjny jako elementy układu regulacji.
 • Względy kliniczne – dysfunkcje ucha środkowego oraz wewnętrznego, zaburzenia przetwarzania czołowo-móżdżkowego, zawroty głowy, ciśnienie krwi, zaburzenia snu, rozdrażnienie u niemowląt.

Sesja praktyczna.

Dyskusja w małych grupach.

2. Dynamika przepływu.

Główne zagadnienia:

 • Ostroga na połączeniu żyły głównej dolnej i żyły głównej górnej, o której istnieniu wiemy ale nie jest opisywana w literaturze, ponieważ nie zrozumiano dotąd jej funkcji.
 • Ostrogę na połączeniu pnia płucnego przepowiada dynamika przepływu.
 • Ostrogi to punkty podparcia, które ułatwiają przepływ wirowy.
 • Zjawisko to zostało potwierdzone na eksponatach plastynowanych a następnie na zwłokach.
 • Powiązanie ze splotem sercowym i rozdwojeniem aorty.
 • Krew żylna będąca paramagnetykiem i krew tętnicza – magnetyk.
 • Znaczenie kliniczne: zastój w wątrobie, niepokój, hiperwentylacja, przepływ krwi w mózgu, ogólne dobre samopoczucie.

Sesja praktyczna.

3. Wielki krzyż. / The Grand Cross

Główne zagadnienia:

 • Omówienie rozwoju embriologicznego wątroby, śledziony i serca; podkreślenie, że rotacja to wydarzenie elektro-magnetyczne.
 • Wątroba jako filtr dla krwi żylnej.
 • Serce jako punkt odniesienia dla układu limfatycznego/odpornościowego.
 • Spostrzeżenia na temat znaczenia śledziony.
 • Wielki Krzyż.
 • Zastosowanie kliniczne: ostre infekcje, choroby przewlekłe (choroby autoimmunologiczne, rak, przewlekłe zmęczenie), bezpłodność.

Dyskusja w małych grupach.

Sesja praktyczna.

Pytania i wrażenia.

4. Emocjonalny tonus ciała.

Główne zagadnienia:

 • Mózgiem komórki jest błona komórkowa, nie jądro.
 • Wrażliwość błony komórkowej na emocje/myśli/dźwięki wynika z jej architektury (Candace Pert; Bruce Lipton).
 • Jądro to gonada komórki. Powielenie komórki uzależnione jest od tego, co stymuluje błonę komórkową i jaki wywiera to wpływ na helisę DNA wewnątrz jądra (DNA jest bierne; to błona jest dynamicznie skomunikowana ze środowiskiem).

Sesja praktyczna.

Dyskusja w małych grupach.

5. Przegroda międzykomorowa.

Główne zagadnienia:

 • Buckberg – żyła główna dolna to „Lew Serca”, decyduje o funkcji prawej komory.
 • Żyła główna dolna posiada trójwarstwową budowę, z ładunkiem ciśnieniowym i zróżnicowaniem magnetycznym po każdej ze stron. Twierdzimy, że te dwie warstwy zapewniają wartość izolacyjną pomiędzy komorami i dynamicznym funkcjonowaniem serca.
 • Jakościowa różnica pomiędzy prawą a lewą komorą – świadomość siły zasysania.
 • CUN działa na mniejszym ładunku niż serce, a prawa komora ma mniejszy ładunek niż lewa. A zatem CUN i prawą komorę cechuje większe podobieństwo (fizyka: w prawej komorze krew będąca paramagnetykiem, w lewej natomiast krew o ładunku biegunowym bądź diamagnetycznym; chemia: CUN monitoruje powracającą krew żylną pod kątem zawartości O2)
 • Punkt podparcia w obrębie żyły głównej dolnej jest dynamiczny i przesuwa się, jest podwieszony pomiędzy dwoma komorami i posiada punkt węzłowy na koniuszku.
 • Żyła główna dolna jest skierowana skośnie, między osobą zdrową a chorą występuje różnica w kącie jej przebiegu (zdrowa = 60º, natomiast w przypadku dysfunkcji może wynosić nawet 30º)

Sesja praktyczna

6. Wewnętrzna kołysanka

Główne zagadnienia:

 • Serce generuje w ciele bardzo silny dźwięk.
 • Przez całe życie długość aorty wynosi połowę długości fali dźwiękowej serca.
 • Narządy uzyskują swoje zaopatrzenie w krew z serca z różnych odcinków aorty. Analogicznie do działania instrumentów dętych jej częstotliwość będzie uzależniona od miejsca odgałęzienia od aorty oraz od przekroju naczynia.
 • Każdy narząd posiada swój własny dźwięk.
 • Przejrzystość/wrażliwość danego narządu na dźwięk serca, ogólnie i szczegółowo powiązany z jego własną nutą, stanowi informację diagnostyczną dla oceny zdrowia narządu.
 • Względy kliniczne – podpis dźwiękowy pozwala ocenić zdrowie oraz harmonię/symfonię powstałą przy zintegrowaniu dwóch narządów (np. jajników i macicy) i będącą oznaką zdrowia. W stanach nowotworowych mamy do czynienia ze zmianą akustycznej przepuszczalności narządu.

Dyskusja w małych grupach.

Sesja praktyczna.

Omówienie i dyskusja.

7. Leczenie dzieci lub „kołysanka zewnętrzna”.

Główne zagadnienia:

 • Błona (owodniowa i kosmówkowa) odzwierciedla pole płodu w czasie, gdy znajduje się w macicy.
 • Pomiędzy sercem matki i sercem płodu zachodzi komunikacja elektro-magnetyczna. Jest ona czymś innym niż powszechnie znana komunikacja akustyczna serce-serce, choć oba rodzaje są ze sobą powiązane.
 • Podczas porodu odcięcie pępowiny przed urodzeniem łożyska spowoduje powstanie pola interferencji w komunikacji serce-serce między matką a dzieckiem.
 • Odcinanie pępowiny może potencjalnie spowodować wstrząs na poziomie krążenia, który może ograniczyć składowe pierwotnego mechanizmu oddechowego ustanawiające normalną funkcję. Stanowi źródło wielu zaburzeń występujących u noworodków i dzieci.
 • Urodzenie/rozwiązanie pamięci łożyskowej jest niezbędnym elementem procesu ustanawiania normalnej komunikacji serce-serce między matką a dzieckiem. Niepowodzenie tego procesu może być źródłem rozmaitych wzorców dysfunkcyjnych przywiązań rozpoznawanych w psychoterapii.

Sesja praktyczna.

Dyskusja w małych grupach.

8. Dynamika krążeniowa – pewne względy kliniczne.

Główne zagadnienia:

 • Przyczyna może leżeć w dysfunkcji nerek.
 • Krążenie żylne – związane z baroreceptorami w pochewce tętnicy szyjnej.
 • Robak móżdżku na połączeniu z 4-tą komorą.
 • Możliwy udział wątroby w etiologii.

Zajęcia praktyczne.

9. Kompresja 4-ej komory (CV4) i rytmy życia.

Główne zagadnienia:

 • Kompresję 4-ej komory zwykle prezentuje się studentom jedynie jako modyfikację fali płynu mózgowo-rdzeniowego. Ta fala jednak nie występuję w odosobnieniu. Mamy falę sercową, przepływ jonów wapnia i wiele innych fal o odmiennych częstotliwościach. Fale te mogą być powiązane z falami występującymi w środowisku zewnętrznym i reagować na nie.
 • Zaburzenia rytmu serca jako prognostyk choroby oraz ich powiązanie z zakłóceniami pola elektro-magnetycznego.
 • Powiązanie rdzenia z kanałami bioelektrycznymi.
 • Powiązanie 4-ej i 3-ej komory z mostem i szyszynką, dostęp do rytmu dobowego i funkcji podwzgórza ←→ miejsce sinawe.
 • 4-ta komora jako generator spójności pomiędzy różnymi rytmami w ciele, tj. Herring-Traube-Meyer; 6-12; 2-3; 6/10, oddech wtórny, chi oraz rytm dobowy.
 • Spójność serca, aorty, wewnętrznych tętnic szyjnych, tętnic kręgowych, rdzenia, szyszynki, przysadki.

Dyskusja w małych grupach.

Sesja praktyczna.

Omówienie

10. Zakończenie kursu

Wszystkie osoby zainteresowane naszymi kursami informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do kursów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Więcej informacji o tym kto i na jakich warunkach może ubiegać się o dofinansowanie z KFS można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Brak wolnych miejsc