Dziecko z hemiplegią


Dziecko z hemiplegią kurs
ROZPOCZĘCIE KURSU:
1 września 2022
CZAS TRWANIA:
3 Dni
TERMINY ZJAZDÓW:
  • 1-3.9.2022
ID:
DH-2022

Regulamin kursu

WPISOWE:

500zł* płatne przy aplikowaniu na kurs

CENA
1,900.00 
Brak wolnych miejsc

PROWADZĄCY:

Liana Milioti starszy wykładowca NDT-Bobath EBTA
Liana Milioti
WYKŁADOWCA NDT-BOBATH
Eirini Moysoglou terapeuta NDT-Bobath
Eirini Moysoglou
TERAPEUTA NDT-BOBATH

Adres

Kraków Polska   Pokaż mapę

Kategorie

CSLM , Fizjoterapia

 „Dziecko z hemiplegią”

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs jest skierowany specjalnie do nowo wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów dziecięcych i terapeutów zajęciowych, logopedów i neurologopedów którzy pracują z dziećmi z hemiplegią.

FORMAT KURSU:

Kurs jest prowadzony przez dwóch instruktorów: OT (terapeutkę zajęciową) i PT (fizjoterapeutkę) i obejmuje wykłady, pokazy wideo, ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, ćwiczenia praktyczne z pacjentami i dyskusje.
Na warsztaty i ćwiczenia praktyczne wymagana jest odpowiednia odzież oraz lalka treningowa.

ℹ KFS: Sprawdź możliwość dofinansowania kursów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

CEL KURSU:

Zidentyfikowanie różnych typów czuciowo-ruchowych dzieci z hemiplegią i zdefiniowanie ich najczęstszych trudności percepcyjno-ruchowych.
Analiza zalet i wad elementów – motorycznych i sensorycznych – różnych funkcji.
Analiza trudności występujący u dzieci z hemiplegią w manipulowaniu przedmiotami i wykonywaniu codziennych czynności życiowych.
Ustalenie funkcjonalnych realistycznych celów, które pomogą dzieciom uczestniczyć w codziennych czynnościach, które są ważne dla nich i ich rodzin.
Zapoznanie się ze znormalizowanymi testami mierzącymi czynność kończyn górnych i dolnych.
Wykazanie wagi pracy zespołowej w rozwiązywaniu tych problemów.

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UCZESTNICY ZDOBĘDĄ PODCZAS KURSU:

  • identyfikacja i analiza różnych typów klasyfikacyjnych dzieci z hemiplegią,
  • analiza, w jaki sposób cechy sensomotoryczne i percepcyjne dzieci wpływają na ich zachowania motoryczne i odwrotnie,
  • przygotowanie komponentów motorycznych i sensorycznych na potrzeby osiągnięcia celu funkcjonalnego,
  • analiza znaczenia stabilności obręczy barkowej w odniesieniu do funkcji ręki i dłoni,
  • umiejętność skorzystania z szeregu specjalnych ułatwień używanych do funkcji u dzieci z hemiplegią,
  • umiejętność łączenia różnych wspomagań, stosując odpowiednie stopniowanie trudności, aby osiągnąć cel funkcjonalny.

ROZKŁAD ZAJĘĆ
Szczegółowy plan zajęć zostanie dostarczony na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Brak wolnych miejsc