Anatomia palpacyjna dla logopedów w ujęciu miofunkcjonalnym – diagnoza kompleksu orofacjalnego.


Anatomia palpacyjna dla logopedów w ujęciu miofunkcjonalnym – diagnoza kompleksu orofacjalnego. Ujęcie holistyczne
ROZPOCZĘCIE KURSU:
19 marca 2022
CZAS TRWANIA:
1 Dzień
TERMINY ZJAZDÓW:
 • 19.03.2022
ID:
APLM-2022

Regulamin kursu

WPISOWE:

450 zł/os płatne przy aplikowaniu na kurs.

CENA
950.00 
Brak wolnych miejsc

PROWADZĄCY:

mgr Aleksandra kaczyńska
Aleksandra Kaczyńska
Neurologopeda, pedagog specjalny
Mgr Ewa Wojewoda
Ewa Wojewoda
Fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Adres

Kraków   Pokaż mapę

„Anatomia palpacyjna dla logopedów w ujęciu miofunkcjonalnym – diagnoza kompleksu orofacjalnego. Ujęcie holistyczne”. 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończenie studiów wyższych na kierunku logopedii, stomatologii, fizjoterapii (z tytułem magistra lub licencjata, studenci po 3 roku studiów)

DATA: 19.03.2022 r.

DLA KOGO: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci

MIEJSCE: Kraków

ILOŚĆ OSÓB: 20

CZAS TRWANIA: 09:00-17:00

CENA: 950 zł/os

WPISOWE: 450 zł/os płatne przy aplikowaniu na kurs

Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi w ujęciu holistycznym. Kurs w ujęciu całościowym uczy myślenia o zależnościach układów sensomotorycznych w kontekście pracy logopedy. Bazuje przede wszystkim na znajomości anatomii jako bazy dla dalszej dobrej diagnozy i terapii logopedycznej.

Uczy jak rozpoznawać potrzeby pacjentów poprzez rzetelną diagnozę anatomii i fizjologii obszaru ustno-twarzowego. Ważne, aby Uczestnik szkolenia po odbyciu kursu mógł samodzielnie działać i dochodzić do ważnych dla niego i jego pacjentów wniosków i na bazie swoich przemyśleń tworzył własne koncepcje pracy dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów.

Kurs anatomii jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu ludzkiego.  Celem szkolenia jest dotarcie do struktur, które bezpośrednio wpływają na określone dysfunkcje. Poprzez kolejne punkty kursu  będziemy starać się przedstawić zależności biomechaniczne, wzajemną topografię tkanek oraz ich powiązania między mięśniami, nerwami, naczyniami a centralnym układem nerwowym.

Program szkolenia:

ANATOMIA DLA LOGOPEDÓW – podstawowe informacje z zakresu anatomii człowieka.

 1. Anatomia funkcjonalna człowieka w ujęciu holistycznym.
 2. Anatomia w palpacji- praktyczny warsztat na żywym człowieku
 3. Nerwy czaszkowe wyzwaniem w diagnozie logopedycznej.
 4. Mięśnie obszaru orofacjalnego krok po kroku.
 5. Dysfunkcje logopedyczne a diagnoza w oparciu o anatomię.
 6. Samoregulacja sensoryczna w kontekście rozwoju małego pacjenta – czym jest, jak zdiagnozować trudności w tym obszarze?
 7. Układ taktylny jako jeden z bazowych układów dla terapii pacjenta z wyzwaniami.
 8. Linia media – dlaczego jest taka ważna w rozwoju człowieka?
 9. Ręka i stopa a rozwój oralny – diagnoza motoryki małej, w tym umiejętności grafomotorycznych oraz diagnoza funkcji stopy a wpływ na rozwój umiejętności taktylno-motorycznych sfery oralnej.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA PACJENTA Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI

 1. Wstępna ocena możliwości pacjenta – jak patrzeć na pacjenta, co jest ważne?
 2. Symptomy zaburzeń.
 3. Autorski model wywiadu biologiczno-środowiskowego.
 4. Autorska karta oceny pacjenta w ujęciu holistycznym – pomocna w ocenie trudności i wyznaczeniu sfery najbliższego rozwoju:
 • ocena anatomiczna i funkcjonalna kompleksu ustno-twarzowego,
 • ocenia żucia, gryzienia, połykania,
 • ocena reakcji posturalnych,
 • ocena zaburzeń napięcia mięśniowego,
 • wstępna ocena procesów przetwarzania sensorycznego,
 • diagnostyka różnicowa,
 • propozycja planowanej terapii

 

Podczas kursu przybliżone zostaną wiadomości z zakresu anatomii głowy, twarzy, szyi wraz z wzajemnymi odziaływaniami w wybranych dysfunkcjach towarzyszącym takim jednostkom jak np.:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • udar, stwardnienie rozsiane , stwardnienie zanikowe boczne,
 • guzy mózgu,
 • uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe,
 • choroby uwarunkowane genetycznie.

Anatomia będzie dotyczyć struktur które wpływają na stawy skroniowo-żuchwowe, ślinienie, problemy z przełykaniem, asymetrie, kręcz szyi, wybrane zaburzenia logopedyczne i stomatologiczne, szczękościsk.

Podczas Kursu zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej
 • przerwy kawowe, przekąski, napoje
 • lunch
 • bezpłatny parking
Brak wolnych miejsc