Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii w pediatrii


Diagnostyka i terapia dysfagii w pediatrii szkolenie
ROZPOCZĘCIE KURSU:
21 maja 2022
CZAS TRWANIA:
2 dni
TERMINY ZJAZDÓW:
 • 21.05.2022
 • 22.05.2022
ID:
KDTD-2022

Regulamin kursu

WPISOWE:
 • 400 zł/os płatne przy aplikowaniu na kurs
CENA
1,400.00 

Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii w pediatrii”

DATA: 21-22.05.2022

DLA KOGO: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci

MIEJSCE: Kraków

ILOŚĆ OSÓB: 20

CZAS TRWANIA: Sobota – niedziela w godz. 09:00-17:00

CENA: 1400 zł/os

WPISOWE: 400 zł/os płatne przy aplikowaniu na kurs (wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu).

Blok I (teoria i hands on):

 • Neuroanatomia i anatomia traktu facjo-oralnego;
 • Fizjologia i patologia połykania;
 • Fizjologia i patologia oddychania (teoria).

Blok II:

 • Warianty norm połykania;
 • Wiek a połykanie;
 • Definicje – etiologie – prewalencja – skutki;
 • Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne;
 • Diagnostyka podmiotowa (teoria i praktyka);
 • Endoskopia;
 • Wideofluoroskopia;
 • Manometria;
 • Auskulkatacja cewikalna (teoria i praktyka).

Blok III:

 • Wytyczanie celów terapii na podstawie przeprowadzonej diagnostyki – blok praktyczny.

Blok IV:

 • Terapeutyczna higiena jamy ustnej (teoria i praktyka, ćwiczenia w parach).

Blok V:

 • Pozycjonowanie pacjenta.

Blok VI Demonstracje:

 • Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia;
 • Omówienie przypadku nr 1 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna);
 • Jednostka terapeutyczna;
 • Omówienie jednostki terapeutycznej;
 • Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia;
 • Omówienie przypadku nr 2 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna);
 • Jednostka terapeutyczna;
 • Omówienie jednostki terapeutycznej.

Blok VII:

 • Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing);
 • Postępowanie w fazie preoralnej;
 • Postępowanie w fazie oralnej.

Blok VIII:

 • Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)
 • Postępowanie w fazie faryngealnej (gardłowej)
 • Postępowanie w fazie ezofagealnej (przełykowej)

Blok IX:

 • Dietetyka

Blok X:

 • Prawo i bezpieczeństwo
 • Zdrowie i bezpieczeństwo

Blok XI:

 • Postępowanie w przypadku pacjenta z kaniulą trachealną (rurką tracheotomijną) (Materialy Hands on)

Podczas Kursu zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej
 • przerwy kawowe, przekąski, napoje
 • lunch
 • bezpłatny parking