Wspieranie rozwoju: Karmienie wcześniaka po wypisie

Wspieranie rozwoju: Karmienie wcześniaka po wypisie

W sobotę 02.03.24 Marta Karwot-Pięta, znana w środowisku terapeutycznym neurologopedka, współautorka szkolenia „Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym”, po raz drugi zaprezentowała swoje autorskie szkolenie „Karmienie wcześniaka po wypisie – trudności i wyzwania nie tylko terapeutyczne”.

Kurs „Karmienie wcześniaka po wypisie – trudności i wyzwania nie tylko terapeutyczne”. stanowi kompleksowe źródło wiedzy dla specjalistów wspierających wcześniaki i ich rodziny, które powrócili do domu po pobycie w szpitalu.

Podczas tego kursu uczestnicy zdobyli niezbędne umiejętności i wskazówki dotyczące karmienia wcześniaków. Dzięki praktycznym poradom, omawianym strategiom oraz aktualnym trendom, terapeuci mogą skutecznie wspierać zdrowy rozwój wcześniaka. Kurs skupia się nie tylko na technikach karmienia, ale również na budowaniu więzi i zrozumieniu indywidualnych potrzeb dziecka.

Naszym zdaniem to szkolenie jest nieocenionym źródłem wiedzy i umiejętności, które pomaga lepiej zrozumieć i skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z karmieniem – i nie tylko – dzieci urodzonych przedwcześnie.


Opinie uczestników:

  • „Wiedza teoretyczna za każdym razem poparta przykładami praktycznymi.”
  • „Dużo praktycznej wiedzy.”
  • „Szkolenie było uzupełnieniem wiedzy, ale dało również dużo ważnych wskazówek do pracy.”
  • „Szkolenie bardzo merytorycznie – same konkrety.”

W ofercie szkoleniowej Fizjomed Academy na rok 2023/2024 znajdziecie więcej szkoleń poświęconych wcześniakom:

11.05 – Zaburzenia widzenia w uszkodzeniu OUN u dzieci, prowadząca dr n.med.Agnieszka Rosa

29-30.06 – Zależności struktury i funkcji w terapii logopedycznej prowadzące: Magdalena Czajkowska, Ma galena Klimaszewska

7-8.09 – Dysfagia pediatryczna – diagnostyka i terapia” prowadząca Anna Maria Pękacka-Egli

14-15.09Zintegrowany trening pisania SIhand, prowadząca dr n.med.Agnieszka Rosa

4-5.10Trudności w jedzeniu z perspektywy potencjalnie traumatycznego doświadczenia. Rola podejścia opartego na relacjach, prowadząca Małgorzata Tchurz

18-19.10 – Wczesna diagnoza rozwojowa i ocena funkcjonalna: od rozpoznania do rozwiązań terapeutycznych i ich ewaluacji. Dzieci urodzone przedwcześnie i z wczesnym uszkodzeniem mózgu, prowadząca Liliana Klimont