Podsumowanie szkolenia Wcześniactwo jako trauma

Podsumowanie szkolenia Wcześniactwo jako trauma

„Jedną z rzeczy, które są powszechne u dzieci, które doświadczyły traumy są problemy sensoryczne. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek spotkałam strumatyzowane dziecko, które nie zmaga się z problemami sensorycznymi.” (Newton, P.R. (2016), Recognizing Childchood Trauma Symptoms.

W dniach 22-23.04.2022 po raz drugi w Fizjomed Academy mieliśmy okazję gościć dr Iwonę Palicką – doktor nauk o zdrowiu, specjalistkę psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii, terapeutę metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, Johansen-IAS), specjalistę diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeutę traumy (SomaticExperencing, NARM, SOMA-Embodiment, NAPD), wykładowczynię akademicką.

Temat wcześniactwa jest sam w sobie trudny i obarczony wzmożonym napięciem, stresem, niepewnością, swoistego rodzaju bezradnością ze strony rodziców. Doświadczenie traumy związanej z przedwczesnym porodem, nie dotyczy tylko niemowlęcia, czy tylko rodziców. Dotyczy całej rodziny, która potrzebuje odpowiedniego i ukierunkowanego wsparcia ze strony specjalistów.

Prowadząca podkreślała znaczenie rozumienia traumy nie jako jednorazowego wydarzenia, ale jako szeregu czynników, które pozostają w ciele. Przedstawiała koncepcje traumy rozwojowej w ujęciu somatycznym, a także przetwarzanie sensoryczne i odruchy pierwotne w kontekście traumy rozwojowej, trudności rozwojowe, z którymi mogą mierzyć się dzieci urodzone przedwcześnie na poziomie emocjonalnym, czy sensomotorycznym.

Program szkolenia został poszerzony o zagadnienia związane z wprowadzaniem metod sensomotorycznych, zaznajomieniem z metodami wspomagania bazującymi na relacji i komunikacji, a także o warsztat superwizyjny dla terapeutów: analiza przypadków w własnej praktyki.

W szkoleniu udział wzięli psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci SI oraz lekarze. Specjaliści, którzy w swojej codziennej pracy wspierają rodziny wcześniaków, a także wspomagają prawidłowy rozwój motoryczny, sensoryczny, emocjonalny, poznawczy dzieci urodzonych przedwcześnie.

Opinie naszych kursantów:

  • „Szeroka i wartościowa wiedza przekazana w sposób bardzo przystępny i obrazowy.”
  • „Szkolenie poszerzyło moją wiedzę.”
  • „Szkolenie zainspirowało mnie do dalszych poszukiwań w temacie traumy.”
  • „Ogromna dawka wiedzy, wyjaśnienie wielospecjalistyczne aspektów traumy.”
  • „Niesamowita dawka merytorycznej i praktycznej wiedzy.”
  • „Usystematyzowałam moją wiedzę.”