Pediatric Feeding Disordes w praktyce logopedy – strategie diagnostyczno-terapeutyczne moduł I


Szkolenie pediatric feeding disordes w praktyce logopedy – strategie
ROZPOCZĘCIE KURSU:
25 czerwca 2022
CZAS TRWANIA:
2 dni
TERMINY ZJAZDÓW:
 • 25-26.06.2022
ID:
PFD-2022-1

Regulamin kursu

WPISOWE:
 • 400 zł* płatne przy aplikowaniu na kurs
CENA
1,400.00 
Brak wolnych miejsc

PROWADZĄCY:

Marcelina-Przeździek - neurlogopeda - pedagog specjalny
Marcelina Przeździęk
Neurologopeda - Pedagog specjalny
mgr Aleksandra kaczyńska
Aleksandra Kaczyńska
Neurologopeda, pedagog specjalny

„PEDIATRIC FEEDING DISORDES W PRAKTYCE LOGOPEDY – strategie diagnostyczno-terapeutyczne” – moduł I

Termin: 25-26.06.2022.

Czas trwania: 2 dni

Miejsce kursu: Kraków, Polska (siedziba organizatora lub inne miejsce wyznaczone na terenie Krakowa).

Liczba miejsc: ograniczona

Cena kursu: 1400 zł/os.

Wpisowe: 400 zł* płatne przy aplikowaniu na kurs (wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu).

Instruktorzy: 

Marcelina Przeździęk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath i Bobath Baby
Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta ręki, terapeuta taktylny, terapeuta CNB J.Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta NDT-Bobath

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleń (moduł I,II,III) poświęconym zagadnieniom karmienia i jedzenia dzieci z perspektywy logopedycznej. Szkolenia mają na celu przedstawienie współczesnego standardu opieki nad pacjentem z problemami żywieniowymi w aspekcie diagnozy i terapii.

W trakcie szkolenia wiedza teoretyczna będzie poparta danymi naukowymi, zdjęciami, materiałem filmowym i ćwiczeniami praktycznymi.

Każdy Uczestnik szkolenia, będzie miał możliwość dołączenia do zamkniętej grupy na Facebooku „PEDIATRIC FEEDING DISORDES” dedykowanej naszym kursantom. Grupa będzie kontynuacją ścieżki edukacyjnej.

Program szkolenia:
Moduł I

Zaburzenia karmienia – model diagnostyczno-terapeutyczny dziecka od urodzenia do 12 miesiąca życia. Współczesne wyzwania logopedyczne.

DIAGNOZA

 1. W poszukiwaniu przyczyny trudności – analiza okresu prenatalno-perinatalnego z uwzględnieniem dokumentacji medycznej, wywiadu biologiczno-środowiskowego w oparciu o najnowsze standardy postępowania. Przykłady kliniczne.
 2. Noworodek i jego potrzeby, a trudności z pobieraniem pokarmów – całościowa diagnoza logopedyczna w aspekcie żywieniowym. Doświadczenia i praktyka własna w oparciu o doświadczenia z Oddziału Neonatologii. Przykłady kliniczne.
 3. Rozwój funkcji pokarmowych niemowlęcia do 12 miesiąca życia – etapy rozwojowe, norma a wyzwanie.
 4. Całościowa diagnoza zaburzeń karmienia w pierwszym roku życia – aspekt logopedyczny. Przykłady kliniczne.
 5. Możliwości diagnostyczne niemowląt w zakresie zaburzeń połykania – VFSS/FEES. Wskazania, ograniczenia i przeciwskazania.

TERAPIA

 1. Główne kierunki działań w zakresie trudności w karmieniu dziecka 0-12 – jakie mamy możliwości?
 2. Zespół specjalistów zajmujących się całościowym wsparciem dziecka i rodziny w zakresie trudności związanych z przyjmowaniem pokarmów – role, zadania, możliwości i efekty działań.
 3. Czy mam możliwości wsparcia karmienia innymi drogami niż doustnie? Kiedy o tym myśleć? Procedura krok po kroku. Leczenie żywieniowe.
 4. Praca z dzieckiem z trudnościami w ssaniu. Karmienie dziecka urodzonego przedwcześnie, karmienie dziecka z rozszczepem, wiotkością krtani.
 5. Strategie sensoryczno-motoryczne stosowane w pracy z małym dzieckiem wykazującym trudności w karmieniu – doświadczenia i przykłady z praktyki własnej.

Moduł II

Zaburzenia karmienia i jedzenia – model diagnostyczno-terapeutyczny dziecka od 12 do 36 miesiąca życia. Współczesne wyzwania logopedyczne.

Moduł III

Terapia karmienia i jedzenia – indywidualne ścieżki terapeutyczne – wyzwania XXI wieku.

Terminy modułów II i III zostaną podane wkrótce.

Podczas Kursu zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej
 • przerwy kawowe, przekąski, napoje
 • lunch
 • bezpłatny parking
Brak wolnych miejsc