„Zrealizuj z nami swój staż” – podsumowanie I edycji (2023)

„Zrealizuj z nami swój staż” – podsumowanie I edycji (2023)

„Zrealizuj z nami swój staż” to projekt, który został stworzony z myślą o studentach ostatnich lat oraz świeżo upieczonych absolwentach kierunku logopedii i neurologopedii. Jako organizatorzy wielu szkoleń dla tej grupy zawodowej, obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na interdyscyplinarne przygotowanie specjalistów do pracy z najmłodszymi pacjentami. Dodatkowo, dzięki współpracy z Fizjomed Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii, w którym prowadzone są indywidualne konsultacje oraz terapie dla dzieci (od wieku niemowlęcego po 6 lat) z problemami w przyjmowaniu pokarmów, udało nam się stworzyć ofertę, która dawała ogromne możliwości wyboru i rozwoju w konkretnym kierunku.

Marta Karwot-Pięta, na co dzień związana z Centrum, stworzyła w nim koncepcję Fizjomed Eat, która to ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki, zarówno dzieciom z problemami przyjmowania pokarmów, jak i ich opiekunom – od opieki neurologopedycznej (terapia karmienia), przez psychologa, terapeutę SI, fizjoterapeutę, osteopatę i innych specjalistów. To koncepcja, która daje możliwość interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta, jego bliskich i otoczenia.

Koncepcja Fizjomed Eat – https://fizjomed.com.pl/terapia-karmienia/

Założenie stażu w Fizjomed Academy – interdyscyplinarność

Głównym założeniem stażu organizowanego przez Fizjomed Academy we współpracy z Fizjomed Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii, było stworzenie oferty, która odpowiadałaby na indywidualne preferencje ze strony stażystów.

Oferta zawierała 4 rodzaje stażu: „Pierwsze kroki”, „Rosnę”, „Typowo i nietypowo” oraz „Fizjomed Eat”. Każda propozycja stażu odnosiła się do odpowiedniej grupy wiekowej, jedynie w przypadku „Fizjomed Eat” oferta łączyła 3 wcześniejsze rodzaje stażu (kontakt z 3 mentorkami). Każdy z uczestników mógł wybrać interesujące go zagadnienie.

Największym zainteresowaniem cieszyły się staże: „Fizjomed Eat” oraz „Pierwsze kroki”, których opiekunem merytorycznym była Marta Karwot-Pięta.

„Zrealizuj z nami swój staż” – o programie: https://fizjomedacademy.pl/fizjomed-academy-staze-dla-logopedow-i-neurologopedow/

I edycja „Zrealizuj z nami swój staż”

Edycja projektu „Zrealizuj z nami swój staż” została zrealizowana na przełomie czerwca i lipca w 2023 roku. W ciągu 5 tygodni przyjęliśmy aż 17 uczestniczek – studentek logopedii i neurologopedii, absolwentek, specjalistek stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Stażystki przyjechały z różnych zakątków Polski. Każda z nich, przez 5 dni towarzyszyła wybranemu przez siebie opiekunowi merytorycznemu.

Fantastyczny był fakt, że każda z uczestniczek przyjechała z innym bagażem zdobytej wiedzy i doświadczeń. Udział w stażu, był nie tylko okazją do weryfikacji wiedzy teoretycznej, ale także do konfrontacji własnych przekonań, wymiany doświadczeń, rozmów, nowych kontaktów, znajomości.

Wybrane opinie uczestniczek

Co było najbardziej pomocne podczas stażu ze strony opiekunów?

„Rozmowa po każdej konsultacji, dokładnie omówienie wszystkich pacjentów, polecenie książek i szkoleń, świetna atmosfera.” (uczestniczka stażu „Rosnę”, opiekun merytoryczny: Edyta Szczurek)

„Udzielenie odpowiedzi na każde pytanie, szczegółowe omówienie każdego obserwowanego dziecka.” (uczestniczka stażu „Typowo i nietypowo”, opiekun merytoryczny: Anna Bobińska)

„Traktowanie nas jak specjalistów godnych do rozmowy.” (uczestniczka stażu „Pierwsze kroki”, opiekun merytoryczny: Marta Karwot-Pięta)

„Wyczerpujące odpowiedzi, chęć dzielenia się wiedzą.” (uczestniczka stażu „Fizjomed Eat”, opiekun merytoryczny: Marta Karwot-Pięta)

„Ze strony Marty najbardziej pomocna była po prostu WIEDZA – to, w jaki sposób prowadziła konsultacje z rodzicami, co mówiła i to, ile wie. Jestem naprawdę pełna podziwu! Poza tym bardzo chętnie i wyczerpująco odpowiadała na wszystkie pytania.” (uczestniczka stażu „Fizjomed Eat”, opiekun merytoryczny: Marta Karwot-Pięta)

„Możliwość uczestniczenia w terapii pacjentów, interakcja z nimi.” (uczestniczka stażu „Fizjomed Eat”, opiekun merytoryczny: Marta Karwot-Pięta)

Co było dla Ciebie nowe w pracy gabinetowej?

„Pacjenci z trudnościami związanymi z jedzeniem.”

„Podejście responsywne.”

„Generalnie zaburzenia karmienia – wybiórczość, neofobię, ARFID znałam wyłącznie od strony teoretycznej, więc zobaczenie tego wszystkiego na żywo było dla mnie nowe. Podobnie, praca z dziećmi poniżej 1 roku życia – pierwszy raz mogłam zobaczyć to wszystko z bliska. Dzieci z zespołami genetycznymi, karmione w sposób alternatywny.” (uczestniczka stażu „Fizjomed Eat”, opiekun merytoryczny: Marta Karwot-Pięta)

„Miałam możliwość usystematyzować wiedzę, zobaczyć jak prowadzona jest dokumentacja, dzienniczki z zadaniami na terapii karmienia.” (uczestniczka stażu „Fizjomed Eat”, opiekun merytoryczny: Marta Karwot-Pięta)

„Praca z niemowlętami.” (uczestniczka stażu „Fizjomed Eat”, opiekun merytoryczny: Marta Karwot-Pięta)

Czego nauczyłaś/eś się podczas pracy gabinetowej?

„Uważności, holistycznej spojrzenia.”

„Szczegółowej, całościowej obserwacji dziecka.”

„Dobrego kontaktu z rodzicem.” (uczestniczka stażu „Fizjomed Eat”, opiekun merytoryczny: Marta Karwot-Pięta)

Zdajemy sobie sprawę, że wiele kwestii podczas tradycyjnego nauczania jest pomijanych. A także, że wiedza teoretyczna, nigdy nie znajdzie swojego potwierdzenia, jeżeli nie zostanie skonfrontowana z rzeczywistym, gabinetowym problemem. W taki sposób, studenci oraz absolwenci będą przygotowani do samodzielnej pracy w gabinecie.

W jaki sposób zrealizować staż?

Jeżeli jesteś zainteresowany/a odbyciem stażu w Fizjomed Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii kolejna edycja zaplanowana jest na przyszły rok.

Termin będzie dostosowywany indywidualnie do możliwości terapeuty. Dostępny staż na 2023/2024 – staż „Pierwsze kroki” z Martą Karwot-Pięta.

Relacja fotograficzna