Fizjomed Academy – staże dla logopedów i neurologopedów

Fizjomed Academy – staże dla logopedów i neurologopedów

Pomysł organizacji stażu dla logopedów oraz neurologopedów zrodził się z obserwacji zarówno zainteresowania jak i zapotrzebowania na szkolenia, które wykraczają poza ramy danej specjalizacji. W ramach naszej oferty kursów uczestnicy wielokrotnie mieli możliwość korzystania z interdyscyplinarnych szkoleń.

STAŻ – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO PACJENTA

Jest to idea, która przyświeca zarówno nam – jako Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego jak i Fizjomed Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii. Wiedza teoretyczna to fundament dla realizowania i niesienia pomocy pacjentom niezależnie od wieku. Dla nas, równie ważna jest praktyka.

Wierzymy, że tylko dzięki możliwości spotkania się z pacjentem w realnej „sytuacji gabinetowej”, dużo łatwiej jest zaplanować proces terapeutyczny i praktycznie wykorzystać poznane metody pracy, dzięki czemu studenci i absolwenci będą przygotowani do samodzielnej pracy w gabinecie.

https://fizjomed.com.pl/terapia-karmienia/

Kto może skorzystać ze stażu?

Oferta realizacji stażu skierowana jest do studentów kierunku logopedia oraz neurologopedia, a także absolwentów wspomnianych kierunków, którzy chcą zdobyć umiejętności praktyczne w pracy z dzieckiem z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów.

Gdzie będzie realizowany staż?

Staże realizowane są w placówce FIZJOMED Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 281a.

Proponujemy staż:

Staż – Pierwsze kroki – praca z niemowlętami, wcześniakami – opiekun: Marta Karwot-Pięta.

W ramach każdego stażu przewidziane jest (w zależności od przypadku pacjenta) uczestniczenie w wizycie u osteopaty, fizjoterapeuty, terapeuty SI, psychologa – jako obserwacja zespołowej współpracy w pracy z pacjentem

neurologopedia staż

Marta Karwot-Pięta – neurologopeda, wykładowca, autorka koncepcji Fizjomed Eat oraz współautorka szkolenia „Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym”. W Fizjomed Eat zajmuje się terapią niemowląt z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów i dzieci karmionych alternatywnie przez zgłębnik nosowo- żołądkowy lub PEGa.

Czego się nauczysz podczas stażu w Fizjomed?

W trakcie stażu będziesz miał/a okazję zobaczyć jak wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z pacjentem.

 1. W jaki sposób przeprowadzać wywiad z rodzicami dziecka z problemami w przyjmowaniu pokarmów – na co zwracać uwagę, podstawowe pytania i pytania pomocnicze pomagające w diagnozie, prowadzenie kartoteki.
 2. Analiza dzienniczka żywieniowego – dlaczego warto go prowadzić, jak analizować, na co zwracać uwagę.
 3. Obserwacja dziecka.
 4. Prowadzenie terapii – od czego zacząć, jak pracować z dzieckiem, na co zwracać uwagę.
 5. Diagnoza – na czym opierać diagnozę,  jak umiejętnie przekazać ją opiekunom.
 6. Poszerzanie diagnostyki – kiedy przekierować dziecko do innego specjalisty, w jaki sposób konsultacja z fizjoterapeutą, osteopatą, terapeutą SI, psychologiem, doradcą laktacyjnym może wspomóc proces diagnozy oraz dalszego postępowania terapeutycznego.
 7. Postępowanie terapeutyczne – jak ustalać plan kolejnych spotkań, dlaczego czasem nie da się wszystkiego zaplanować.
 8. Kontakt z opiekunem – jak rozmawiać o „ trudnych” sprawach, jak przekazać informację o niepokojących nas objawach, jak przekazać konieczność poszerzenie diagnostyki czy konsultacji i innymi terapeutami.
 9. Relacja dziecko-opiekun-terapeuta – jak funkcjonować w triadzie.
 10. Zalecenia dla rodziców – rola opiekuna w procesie terapeutycznym.
 11. Współpraca specjalistów – w ramach autorskiego projektu Fizjomed Eat obserwacja ścieżki terapeutycznej wybranego pacjenta u innych specjalistów – uczestniczenie w wizytach u osteopatów, fizjoterapeutów.  Obserwacja postępów w osiąganiu kamieni milowych pacjenta.

Kiedy możeszy odbyć staż?

Staż realizowany jest w ciągu całego roku. Terminy ustalane są indywidualnie.  

Jeżeli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyk wypełnij formularz online https://forms.gle/TxmXRm5RbS6U4MQY7 .

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą.

Koszt: 200zł/dzień, 9:00-16:00

Bonusy dla uczestników stażu!

Każdy uczestnik po odbyciu stażu otrzymuje 10% rabatu na szkolenia realizowane w Fizjomed Academy do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, a także certyfikat odbycia stażu.

Każdy uczestnik szkolenia realizowanego w Fizjomed Academy w latach 2019-2023 otrzymuje 5% zniżkę na odbycie stażu w Fizjomed Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii.

Regulamin programu staż – pobierz!