Wczesne wsparcie wcześniaka na oddziale neonatologicznym – warsztat w szpitalu

Wczesne wsparcie wcześniaka na oddziale neonatologicznym – warsztat w szpitalu

W weekend 01-02.07.2023 po raz pierwszy odbył się „Warsztat – karmienie i pielęgnacja dziecka urodzonego przedwcześnie na OION”. To rozwinięcie tematu szkolenia „Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym”. Autorki szkolenia umożliwiły uczestnikom I modułu, połączenie informacji teoretycznych z doświadczeniem ich w praktyce na oddziale.

Dzięki współpracy ze Szpitalem Ujastek, prowadzące – Marta Karwot – Pięta (neurologopedka) i Joanna Kupczak (fizjoterapeutka neonatologiczna) miały możliwość zaprezentowania uczestnikom rozwiązań terapeutycznych w ich codziennym środowisku pracy.

To co w teorii wydaje się prostą techniką, w rzeczywistości oddziałowej staje się przedsięwzięciem, które wymaga zarówno czasu, uważności i pewności co do każdego swojego ruchu.

Ze względu na formę i miejsce szkolenia, uczestnicy zostali podzieleni na dwie kameralne, bo 4osobowe grupy. Pod okiem Marty Karwot-Pięty mogli zdobywać umiejętności praktyczne w ramach bloku „Karmienie wcześniaka – zajęcia na Patologii”.

Joanna Kupczak wprowadzała ich w świat „Pielęgnacji wcześniaka na OION”. Podczas każdego bloku zajęć praktycznych, uczestnicy mieli okazję do samodzielnej pracy z wcześniakami.

W ramach dwudniowego szkolenia przeprowadzone zostały wykłady uzupełniające praktykę. Omówione zostały „Systemy wsparcia oddechowego”, „Ocena gotowości do karmienia doustnego”, „Sensoryczne podłoże trudności rozwojowych dziecka urodzonego przedwcześnie” oraz „Strategie w nabywaniu umiejętności prawidłowego pobierania pokarmu”.

Terapeuta na oddziale jest zarówno dla dziecka jak i dla rodziców – wspiera proces karmienia, prawidłowej pielęgnacji i komunikacji z dzieckiem. Wskazuje sposoby na promowanie prawidłowych zachowań ruchowych czy proponuje zabawy zachęcające dziecko do podejmowania aktywności motorycznych czy poznawczych.

Marta Karwot-Pięta: „Z perspektywy neurologopedy, nakarmienie dziecka – nie jest celem samym w sobie, ale stworzenie mu komfortowego środowiska zapewniającego prawidłowy rozwój sensomotoryczny – już tak. Nie można koncentrować się na technikach stymulacji oralnej, jeśli dziecku nie zapewnimy prawidłowego oddychania i sprzyjającego środowiska.”

Celem szkolenia było umożliwienie terapeutom pracującym na co dzień w gabinecie, doświadczenia namiastki świata wcześniaka. Do gabinetu neurologopedy, logopedy rodzice z dziećmi urodzonymi przedwcześnie zgłaszają się na późniejszym etapie. Na oddziale, życie wcześniaka rządzi się swoimi prawami. Czas i codzienne czynności nabierają zupełnie innego wymiaru. Często, codzienna praca i wysiłek całego sztabu specjalistów, to walka o kolejne dni, o jutro wcześniaków.

Opinie uczestników:

>> „Było po prostu praktycznie, pod okiem doświadczonych osób, pomagających i dzielących się wiedzą, bez oceniania.”

>> „Szkolenie spełniło moje oczekiwania tak bardzo, że wrócę na oddział. Choćby w ramach wolontariatu!”

>> „Dużo wiedziałem, jeszcze więcej nie wiedziałem. Dlatego to szkolenie miało sens!”

>> „Teoria znana, doświadczenia praktyczne na oddziale, karmienie, pielęgnacja, pozycjonowanie, kontrolowanie odczytów na monitorach – po raz pierwszy. Wspaniałe odczucia, ale i trudne emocje.”

>> „Teoria teorią, a praktyka… pokazuje, że może być zupełnie inaczej, mimo że istnieją pewne standardy postępowania.”

>> „Tylko praca zespołowa pozwoli zapewnić najlepszy rozwój wcześniakom, wszyscy pracujący na oddziale powinni się dokształcać, być otwarci na nowe metody opieki, korzystać z dobrych praktyk. Robić wszystko dla dobra dziecka. To szkolenie jest zdecydowanie dobrym krokiem w tym kierunku.”

II edycja szkolenia „Warsztat – karmienie i pielęgnacja dziecka urodzonego przedwcześnie na OION” zaplanowana została na 21-22.10.2023.

Więcej informacji o szkoleniu i możliwości zapisu na naszej stronie: https://fizjomedacademy.pl/karmienie-wczesniaka-na-oddziale-neonatologicznym-warsztat-praktyczny/