Karmienie wcześniaka po wypisie: Pełne spektrum wiedzy i rozwoju umiejętności

Karmienie wcześniaka po wypisie: Pełne spektrum wiedzy i rozwoju umiejętności

W sobotę 07.10.2023 rozpoczęliśmy w Fizjomed Academy kolejny rok akademicki wyjątkowym szkoleniem. Marta Karwot-Pięta, znana w środowisku terapeutycznym neurologopedka, współautorka szkolenia „Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym” opracowanym dla Fizjomed Academy, zaprezentowała swoje autorskie szkolenie „Karmienie wcześniaka po wypisie – trudności i wyzwania nie tylko terapeutyczne”.

Inspirujące Szkolenie dla Neurologopedów i Logopedów

Szkolenie „Karmienie wcześniaka po wypisie – trudności i wyzwania nie tylko terapeutyczne” skierowane było do wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi urodzonymi przedwcześnie, jednak największą grupę stanowili neurologopedzi i logopedzi. Celem tego kursu było uświadomienie uczestnikom istoty indywidualnych uwarunkowań noworodków, które wpływają na trudności z przyjmowaniem pokarmów.

Podczas szkolenia poruszone zostały kluczowe zagadnienia, takie jak specyfika budowy twarzoczaszki wcześniaka, uwarunkowania sensomotoryczne wpływające na proces karmienia oraz wyzwania związane z karmieniem dziecka po wypisie z oddziału neonatologicznego.  Omówione zostały tematy związane z akcesoriami do karmienia i przykładami współpracy z innymi specjalistami w celu osiągnięcia sukcesów terapeutycznych.

Prowadząca, szczególną uwagę kładła na przekazanie praktycznych umiejętności, w tym metod diagnozowania i oceny wcześniaka oraz technik karmienia dostosowanych do możliwości dziecka. Kluczowymi aspektami jednodniowego kursu, była diagnoza funkcji prymarnych wcześniaka, rozwiązywanie trudności w przyjmowaniu pokarmów oraz zrozumienia zależności między oddychaniem, karmieniem i ich wpływem na rozwój twarzoczaszki.

 „Potrzeba niezwykłej wnikliwości i jednocześnie elastyczności, aby dopasować się do często zmieniających się zachowań dziecka, zmian napięcia mięśniowego, przenikających się niejednoznacznych objawów.”

(źr. Fizjomed Academy, fragm. opisu szkolenia)

Obserwacja małego pacjenta i uwaga na niuanse

Marta Karwot-Pięta jest wieloletnim praktykiem zarówno w prywatnym gabinecie jak i na OION. Program szkolenia został oparty na doświadczeniu z pracy z dziećmi urodzonymi przedwcześnie, na różnym etapie ich rozwoju, w różnych miejscach. Jako specjalista gabinetowy, ale i wykładowca kładzie duży nacisk na umiejętność obserwacji małego pacjenta. Analiza zachowań, reakcji jest kluczowa, nie tylko dla zrozumienia dziecka urodzonego przedwcześnie, ale przede wszystkim do precyzyjnego diagnozowania i ustalania planów terapeutycznych.

Wsparcie wcześniaków: kontynuacja opieki terapeutycznej po wypisie

Dzieci urodzone przedwcześnie to bardzo specyficzna grupa pacjentów. Wcześniak, wcześniakowi nie jest równy, każdy niesie ze sobą inną historię, inaczej się rozwija, wymaga innej opieki. I choć tyle różni każde dziecko urodzone przed czasem, to wiele również łączy. Dla wcześniaków, początek ich życia to wyjątkowo okres, pełen wyzwań i trudności który wymaga specjalistycznego wsparcia i opieki. Personel oddziału neonatologicznego odgrywa tu kluczową rolę, zapewniając wszechstronną troskę i terapeutyczne podejście, które pomaga maluchom bezpiecznie się rozwijać.

Warto podkreślić, że personel medyczny na oddziałach neonatologicznych jest wykwalifikowany do pracy z wcześniakami, stosując specjalistyczne techniki i terapie, aby sprostać ich unikalnym potrzebom. Jednak opieka ta nie kończy się na szpitalnych drzwiach. Po wypisie ze szpitala wcześniak często nadal potrzebuje tego samego wsparcia i specjalistycznej troski. Zapewnienie kontynuacji opieki terapeutycznej i specjalistycznej po wyjściu ze szpitala jest niezmiernie istotne dla zdrowego rozwoju wcześniaków.

Doświadczenie wcześniactwa, w większości przypadków manifestuje się na późniejszym etapie rozwoju, np.: problemami z przyjmowaniem pokarmów, napięciami, zaburzeniami w rozwoju motorycznym, sensorycznym czy społecznym.

Zwiększona wiedza i umiejętności

Szkolenie „Karmienie wcześniaka po wypisie – trudności i wyzwania nie tylko terapeutyczne” to naszym zdaniem nieocenione źródło wiedzy i umiejętności, które pomaga lepiej zrozumieć i skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z karmieniem – i nie tylko – dzieci urodzonych przedwcześnie. Pozwala rozwinąć kompetencje w obszarze terapii wcześniaków, a zyskana wiedza staje się cennym narzędziem w zapewnianiu najlepszej opieki i wsparcia dla najmłodszych pacjentów.

Opinie uczestników szkolenia:

– „Szkolenie uporządkowało mi to niektóre zagadnienia, rozjaśniły się niektóre kwestie.”

– „Zdobyłam umiejętność szerszego spojrzenia na dzieci, również te starsze zgłaszające się na terapię.”

– „Dużo praktycznych informacji, szerokie spojrzenie na problem, wiedza poparta praktyką, miła atmosfera, pozytywna osobowość prowadzącej.”

– „Szkolenie zmusza do refleksji na temat doboru metod czy sposobu pracy. Pokazuje, że najważniejszy jest komfort dziecka.”

– „Mega podejście prowadzącej i sposób przekazywania wiedzy. Bardzo dużo wiadomości. Jestem zachwycona i chcę więcej.”

– „Konkretna wiedza z wieloma przykładami, praktyczne rozwiązania.”

– „Wiele ważnych wskazówek dotyczących obserwacji, diagnozy i postępowania – dziękuję!”

– „Wyczerpująca wiedza, charyzma prowadzącej – polecam!”