Interdyscyplinarne spojrzenie na kompleks ustno-twarzowy

Interdyscyplinarne spojrzenie na kompleks ustno-twarzowy

O szkoleniu „Zależności struktury i funkcji w terapii logopedycznej”

Szkolenie „Zależności struktury i funkcji w terapii logopedycznej” powstało we współpracy doświadczonych terapeutek: Magdaleny Czajkowskiej (fizjoterapeuta dziecięcy, neurologopeda, osteopata) i Magdaleny Klimaszewskiej (fizjoterapeuta, osteopata).

Plan dwudniowego szkolenia ma na celu zaprezentowanie szeroko pojętej wiedzy z pogranicza 3 dziedzin: fizjoterapii, osteopatii, logopedii, wyjaśniając zależności w ciele – postawie dziecka z kompleksem ustno-twarzowym na poziomie struktury oraz funkcji. Dzięki szerokiemu spektrum spojrzenia, szkolenie w naszej ofercie jest jedną z interdyscyplinarnych propozycji dla tych, którzy poszukują odświeżenia swoich działań terapeutycznych.

Zobacz relację z I edycji szkolenia https://youtu.be/607GLycQdhQ

Fizjoterapeuci i logopedzi na jednym szkoleniu – dlaczego warto?

Wsparcie dzieci z dolegliwościami i schorzeniami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego wymaga działania różnych specjalistów. By móc oferować swoim podopiecznym efektywniejszą terapię, warto współpracować z innymi specjalistami prowadzącymi jego terapię, a przynajmniej znać przyczyny i wpływ różnych czynników na m.in.: dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki, reszty ciała, rozwoju motorycznego i sensorycznego, a także rozwoju narządów wzroku, słuchu.

Coraz częściej zauważa się współpracę na linii logopeda – fizjoterapeuta, logopeda – fizjoterapeuta – osteopata, logopeda – terapeuta SI – fizjoterapeuta – osteopata. Oferując pomoc najmłodszym pacjentom, nie ma ograniczeń. Ze względu na fakt, że ciało człowieka jest całością i wszystko jest ze sobą powiązane, ograniczenie do jednego schematu terapeutycznego może być w niektórych przypadkach powolnym dochodzeniem do celu.

Szkolenie daje odpowiedź na wiele pytań m.in.: „jak zespołowo pomóc maluszkowi z trudnościami w karmieniu?”, „jak wspomóc się doświadczeniem fizjoterapeuty i osteopaty?”. Wielopłaszczyznowe zaopiekowanie się małym pacjentem, może przynosić szybsze efekty pracy.

Praktyczne techniki do wykorzystania w gabinecie z małym pacjentem

Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów oraz fizjoterapeutów. Każda z tych grup specjalistów będzie mogła zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne do wykorzystania w codziennej pracy terapeutycznej. Plan dwudniowego szkolenia został podzielony na zagadnienia dotyczące niemowląt i starszych dzieci.

W przypadku niemowląt, prowadzące z perspektywy osteopatii opisywały szczegółowo wpływ porodu na możliwe dysfunkcje w obrębie czaszki i reszty ciała, w kontekście zaburzeń odruchowych reakcji oralnych oraz karmienia. Poruszały zagadnienia dotyczące zależności mięśniowo – powięziowych w odniesieniu do niemowląt z asymetrią ułożeniową, dzieci hipotonicznych, z rozejściem mięśnia prostego brzucha mających problem z przyjmowaniem pokarmów, ale także w odniesieniu do starszych dzieci. Uczestnicy mieli możliwość poznania technik terapeutycznych, które wspomogą ich pracę z dziećmi: oddychającymi torem ustnym, z nieprawidłową pozycją spoczynkową języka, zaparciami, zapaleniem zatok, alergią i nietolerancją pokarmową.

W 2023 roku odbyły się aż 3 edycje szkolenia „Zależności struktury i funkcji w terapii logopedycznej”. Na każdej z edycji frekwencja uczestników była 100%. Oprócz neurologopedów, fizjoterapeutów i logopedów w szkoleniu udział wzięli: dietetycy kliniczni, psycholodzy, trener oddechu Butlejki. 

Opinie uczestników 2 edycji (14-15.01.2023)

Dużo uporządkowanej wiedzy.
Dobrzy specjaliści, otwartość na pytania, cierpliwość, holistyczne podejście.
Wyczerpujący temat.
Tak, w pełni. Otwartość prowadzących, chęć dzielenia się wiedzą. W części praktycznej prowadzące pomagały wykonywać techniki.
Praktyczny aspekt. Dużo obrazowych ćwiczeń praktycznych. Cierpliwość prowadzących, zorientowanie na to, aby kursant zrozumiał.
Bardzo praktyczne, obrazujące i jasno tłumaczące fizjologiczne zawiłości.
Zagadnienia bardzo aktualne, dla mnie bardzo interesujące.
Wysoki poziom merytoryczny i praktyczny. Konkretna wiedza, przykłady i prowadzenie szkolenia.

Opinie uczestników 3 edycji (04-05.03.2023)

Wysoki poziom merytoryczny, dostępny sposób przekazu.
Uwielbiam obie prowadzące i ich ogrom wiedzy, doświadczenie.
Kwestie anatomiczne wyjaśnione i zaprezentowane w prosty i przystępny sposób.
Bardzo ciekawa tematyka, obszerne, jasne wyjaśnienie.
To szkolenie pokazało mi jak bardzo często spotykam się z nieprzygotowaniem prowadzących na innych kursach. Prowadzące – 100 % profesjonalizm, wiedza i ogromne ważne – kompetencje jako szkoleniowcy, a przede wszystkim ludzie????
Część teoretyczna przeplatana częścią warsztatową. Korzystanie z technik szkoleniowych, metafory, ilustracje, wizualizacje, duży spokój, odpowiednie tempo. Wszystko odbywa się płynnie, duża pomoc, wsparcie podczas wykonywania ćwiczeń, jasność przekazu, przestrzeń na dyskusję.

Opinie uczestników 4 edycji (24-25.06.2023)

Bardzo ciekawe zagadnienia, patrzenie na pacjenta z kilku perspektyw.
Dużo praktyki, brak pytań bez odpowiedzi ????
Każdy problem omówiony rozpracowany, wyjaśniony.
Szkolenie przekazało umiejętności praktyczne, prowadzące przywiązywały wagę do perfekcyjnego ułożenia dłoni w obszarze konkretnych tkanek, prezentowały „siłę” dotyku/docisku.

Zobacz opinie uczestników I edycji szkolenia w 2022 roku: https://fizjomedacademy.pl/zaleznosci-struktury-i-funkcji-w-terapii-logopedycznej-podsumowanie/

W przygotowaniu są nowe terminy szkolenia „Zależności struktury i funkcji w terapii logopedycznej” na 2023/2024 rok, a także nowa propozycja od prowadzących, która będzie stanowiła rozwinięcie wcześniejszego tematu.

Informacje wkrótce.