Atmatzakis Kyriakos

Atmatzakis Kyriakos

Atmatzakis Kyriakos

WYKŁADOWCA NDT-BOBATH

Instruktor w wielu podstawowych i zaawansowanych kursach NDT-Bobath w Grecji i Polsce. NDT-Bobath Tutor i członkiem EBTA.

Pochodzi z Salonik, ukończył Wydział Fizjoterapii w Technological Educational Institute w 2007 roku. Zainteresowanie pacjentami neurologicznymi, zwłaszcza leczeniem niemowląt i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, prowadzi go na ścieżkę NDT-Bobath. Od 2018 roku jest NDT-Bobath Tutor i członkiem EBTA.

Brał udział jako instruktor w wielu podstawowych i zaawansowanych kursach NDT-Bobath w Grecji i Polsce. Kontynuuje studia magisterskie z neurorehabilitacji na Uniwersytecie w Tesalii na wydziale medycyny. Uczestniczył w wielu kursach w Grecji i za granicą, m.in. „Zaawansowana kontrola kinetyczna, analiza ruchu człowieka”, „Taping Kinesio”, „Terapia manualna Kaltenborn – koncepcja Evjenth, IFOMPT”, „Integracja sensoryczna, SI”, „Ocena ręki wspomagającej, AHA” ”.

Od 2013 roku finansuje swoją prywatną praktykę zajmującą się oceną i leczeniem niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, rozwojowymi i mięśniowo-szkieletowymi.

Szkolenia