Spotkanie z Georgem Stylianem D.O. – webinar

Spotkanie z Georgem Stylianem D.O. – webinar

W sobotę 29 maja z ogromną przyjemnością połączyliśmy się z wykładowcą SOP dr Georgem Stylianem D.O. Dzięki temu osteopaci ze Szkoły Osteopatii Pediatrycznej mogli spotkać się wirtualnie z prowadzącym.

Na początku webinaru George Stylian podzielił się z uczestnikami doświadczeniami ze swojej pracy zawodowej oraz przypadkami z jakimi spotyka się w swoim gabinecie zachęcając tym samym naszych kursantów do wymiany doświadczeń między sobą.

Poruszonych zostało wiele tematów m.in. temat zeza pionowego a w szczególności obszary pracy poza generalną asymetrią, powolny wzrost dzieci zwłaszcza wcześniaków, które wypadają w siatce poniżej 3 centyla i mają trudności w dorównaniu swym rówieśnikom.

Uczestnicy byli bardzo zainteresowani tematem zaburzeń, głównie spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera u dzieci. Pomimo złożonego tematu George Stylian starał się objaśnić najważniejsze kwestie związane z powyższymi przypadkami. Spotkanie pomimo odległości i formy online było niezwykle udane. Uczestnicy byli bardzo aktywni, zadawali pytania i dociekali odpowiedzi, a George z wielkim zaangażowaniem odnosił się do nurtujących uczestników zagadnień i wyjaśniał w jaki sposób można pomóc małym pacjentom od strony osteopatycznej.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu bardzo dziękujemy za obecność. Mamy nadzieję, że 1 kwietnia 2022 spotkamy się w Fizjomed Academy w Krakowie w takim samym składzie i wspólnie będziemy mieli możliwość rozpoczęcia rocznej Szkoły Osteopatii Pediatrycznej z Georgem Stylianem!