Narzędzia pomiarowe, testy i skale oceny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi


Narzędzia pomiarowe testy i skale oceny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - szkolenie
ROZPOCZĘCIE KURSU:
2 czerwca 2021
CZAS TRWANIA:
4 Dni
TERMINY ZJAZDÓW:
 • 2-5.6.2021
ID:
MTTS-2021

Regulamin kursu

WPISOWE:

499zł* płatne przy aplikowaniu na kurs

CENA
2,499.00 

PROWADZĄCY:

Liana Milioti starszy wykładowca NDT-Bobath EBTA
Liana Milioti
WYKŁADOWCA NDT-BOBATH
Eirini Moysoglou terapeuta NDT-Bobath
Eirini Moysoglou
TERAPEUTA NDT-BOBATH

Adres

Kraków Polska   Pokaż mapę

Kategorie

Fizjoterapia

Measure Tools, Tests and Scales for children with CP and other Developmental Disorders

CEL KURSU

Ten czterodniowy kurs ma na celu przedstawienie przeglądu najistotniejszych systemów klasyfikacji, narzędzi pomiarowych, testów i skali stosowanych dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Kurs koncentruje się na narzędziach oceny małej i dużej motoryki oraz oceny sensorycznej, stosowanych w praktyce klinicznej i badaniach naukowych.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs skierowany jest zarówno do nowo wykwalifikowanych oraz do doświadczonych fizjoterapeutów dziecięcych i terapeutów zajęciowych, którzy pracują z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

FORMAT KURSU

Kurs jest prowadzony przez dwóch instruktorów OT (terapeutkę zajęciową) i PT (fizjoterapeutkę) i obejmuje wykłady, pokazy wideo, ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, ćwiczenia praktyczne z pacjentami i dyskusje.
Prezentacje wideo i na żywo oraz sesje praktyczne zapewnią głębokie zrozumienie i doświadczenie w stosowaniu i punktacji głównych testów i skali oceny.
Na czas zajęć praktycznych wymagany jest wygodny ubiór sportowy.

CELE KURSU-rozwinięcie:

1. Zapoznanie się z różnymi narzędziami oceny i systemami klasyfikacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
2. Zrozumienie i wyjaśnienie celu i właściwości każdego narzędzia oceny.
3. Zrozumienie – poprzez demonstracje wideo i praktykę – procesu administrowania narzędziem.
4. Zdobycie umiejętności znajdowania, rozumienia, krytycznej oceny i używania odpowiedniego narzędzia w odniesieniu do potrzeb dziecka.
5. Zrozumienie, jak powiązać czynności funkcjonalne i ograniczenia aktywności dziecka z jego / jej ograniczeniami uczestnictwa.
6. Rozumienie, jak wykorzystać wyniki narzędzi oceny do ustalenia odpowiednich, znaczących i realistycznych celów funkcjonalnych w terapii.

 

PROGRAM DZIENNY KURSU:

Dzień pierwszy

9:00- 10:30

 • Wprowadzenie. Oczekiwania i życzenia.
 • Rodzaje narzędzi pomiarowych, definicje i podstawowe zasady.
 • Motoryka mała, duża i oralna. Wzajemne oddziaływanie między nimi.
 • Wyniki oceny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

10:30- 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00- 12:30

 • Systemy klasyfikacyjne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi zgodne z ICF.

12:30- 13:30

 • Przerwa na lunch

13:30- 15:00

 • Gross motor Function measure (GMFM). Opis i demonstracja wideo.
 • Gross motor performance measure (GMPM). Skala Quality FM.
 • Praktyka pomiędzy uczestnikami.

15:00- 15:30

 • Przerwa kawowa

15:30- 17:00

 • Skala GMFM. Praktyka między uczestnikami.

 

Dzień drugi

9:00- 10:30

 • Relacje pomiędzy wynikami skali GMFCS i GMFM. Skala Motor Growth Curves (MCG’s)
 • Skala PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory). Opis i dyskusja.

10:30- 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00- 12:30

 • Skala GMFM. Praktyka z pacjentami.

12:30- 13:30

 • Przerwa na lunch

13:30- 15:00

 • skala GMFM. Ocena filmów z sesji praktycznej.

15:00- 15:30

 • Przerwa kawowa

15:30- 17:00

 • skala GMFM. Ocena filmów z sesji praktycznej.

 

Dzień trzeci

9:00- 10:30

 • Quality Upper Extremity Measure (QUEST). Opis i demonstracja wideo.
 • Quality Upper Extremity Measure (QUEST). Praktyka między uczestnikami

10:30- 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

 • Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2). Opis i demonstracja wideo.

12:30 – 13:30

 • Przerwa na lunch

13:30 – 15:00

 • Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2). Praktyka między uczestnikami.

15:00 – 15:30

 • Przerwa kawowa

15:30 – 17:00

 • Quality Upper Extremity Measure (QUEST).Praktyka z pacjentami
 • Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2). Praktyka z pacjentami.

 

Dzień czwarty

9:00- 10:30

 • The Movement ABC-2.. Opis i demonstracja wideo. Praktyka między uczestnikami.

10:30 – 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00- 12:30

 • Ocena sensoryczna (profil sensoryczny, testy używane w stereognozji itp.). Opis i demonstracja wideo. Praktyka między uczestnikami.

12:30 – 13:30

 • Przerwa na lunch

13:30 – 15:00

 • Testy i skale używane w ocenie niemowląt. Opis i demonstracja wideo.

15:00 – 15:30

 • Przerwa kawowa

15:30 – 17:00

 • Inne narzędzia oceny stosowane u dzieci (test AHA, ocena Melbourne 2 itp.).
 • Podsumowanie kursu.
 • Uwagi końcowe i dyskusja.