Narzędzia pomiarowe, testy i skale oceny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi


Narzędzia pomiarowe testy i skale oceny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - szkolenie
ROZPOCZĘCIE KURSU:
2 czerwca 2021
CZAS TRWANIA:
4 Dni
TERMINY ZJAZDÓW:
 • 2-5.6.2021
ID:
MTTS-2021

Regulamin kursu

WPISOWE:

499zł* płatne przy aplikowaniu na kurs

CENA
2,499.00 
Brak wolnych miejsc

PROWADZĄCY:

Liana Milioti starszy wykładowca NDT-Bobath EBTA
Liana Milioti
WYKŁADOWCA NDT-BOBATH
Eirini Moysoglou terapeuta NDT-Bobath
Eirini Moysoglou
TERAPEUTA NDT-BOBATH

Adres

Kraków Polska   Pokaż mapę

Kategorie

CSLM , Fizjoterapia

Measure Tools, Tests and Scales for children with CP and other Developmental Disorders

CEL KURSU

Ten czterodniowy kurs ma na celu przedstawienie przeglądu najistotniejszych systemów klasyfikacji, narzędzi pomiarowych, testów i skali stosowanych dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Kurs koncentruje się na narzędziach oceny małej i dużej motoryki oraz oceny sensorycznej, stosowanych w praktyce klinicznej i badaniach naukowych.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs skierowany jest zarówno do nowo wykwalifikowanych oraz do doświadczonych fizjoterapeutów dziecięcych i terapeutów zajęciowych, którzy pracują z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

FORMAT KURSU

Kurs jest prowadzony przez dwóch instruktorów OT (terapeutkę zajęciową) i PT (fizjoterapeutkę) i obejmuje wykłady, pokazy wideo, ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, ćwiczenia praktyczne z pacjentami i dyskusje.
Prezentacje wideo i na żywo oraz sesje praktyczne zapewnią głębokie zrozumienie i doświadczenie w stosowaniu i punktacji głównych testów i skali oceny.
Na czas zajęć praktycznych wymagany jest wygodny ubiór sportowy.

ℹ KFS: Sprawdź możliwość dofinansowania kursów przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

CELE KURSU-rozwinięcie:

1. Zapoznanie się z różnymi narzędziami oceny i systemami klasyfikacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
2. Zrozumienie i wyjaśnienie celu i właściwości każdego narzędzia oceny.
3. Zrozumienie – poprzez demonstracje wideo i praktykę – procesu administrowania narzędziem.
4. Zdobycie umiejętności znajdowania, rozumienia, krytycznej oceny i używania odpowiedniego narzędzia w odniesieniu do potrzeb dziecka.
5. Zrozumienie, jak powiązać czynności funkcjonalne i ograniczenia aktywności dziecka z jego / jej ograniczeniami uczestnictwa.
6. Rozumienie, jak wykorzystać wyniki narzędzi oceny do ustalenia odpowiednich, znaczących i realistycznych celów funkcjonalnych w terapii.

 

PROGRAM DZIENNY KURSU:

Dzień pierwszy

9:00- 10:30

 • Wprowadzenie. Oczekiwania i życzenia.
 • Rodzaje narzędzi pomiarowych, definicje i podstawowe zasady.
 • Motoryka mała, duża i oralna. Wzajemne oddziaływanie między nimi.
 • Wyniki oceny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

10:30- 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00- 12:30

 • Systemy klasyfikacyjne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami rozwojowymi zgodne z ICF.

12:30- 13:30

 • Przerwa na lunch

13:30- 15:00

 • Gross motor Function measure (GMFM). Opis i demonstracja wideo.
 • Gross motor performance measure (GMPM). Skala Quality FM.
 • Praktyka pomiędzy uczestnikami.

15:00- 15:30

 • Przerwa kawowa

15:30- 17:00

 • Skala GMFM. Praktyka między uczestnikami.

 

Dzień drugi

9:00- 10:30

 • Relacje pomiędzy wynikami skali GMFCS i GMFM. Skala Motor Growth Curves (MCG’s)
 • Skala PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory). Opis i dyskusja.

10:30- 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00- 12:30

 • Skala GMFM. Praktyka z pacjentami.

12:30- 13:30

 • Przerwa na lunch

13:30- 15:00

 • skala GMFM. Ocena filmów z sesji praktycznej.

15:00- 15:30

 • Przerwa kawowa

15:30- 17:00

 • skala GMFM. Ocena filmów z sesji praktycznej.

 

Dzień trzeci

9:00- 10:30

 • Quality Upper Extremity Measure (QUEST). Opis i demonstracja wideo.
 • Quality Upper Extremity Measure (QUEST). Praktyka między uczestnikami

10:30- 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

 • Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2). Opis i demonstracja wideo.

12:30 – 13:30

 • Przerwa na lunch

13:30 – 15:00

 • Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2). Praktyka między uczestnikami.

15:00 – 15:30

 • Przerwa kawowa

15:30 – 17:00

 • Quality Upper Extremity Measure (QUEST).Praktyka z pacjentami
 • Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2). Praktyka z pacjentami.

 

Dzień czwarty

9:00- 10:30

 • The Movement ABC-2.. Opis i demonstracja wideo. Praktyka między uczestnikami.

10:30 – 11:00

 • Przerwa kawowa

11:00- 12:30

 • Ocena sensoryczna (profil sensoryczny, testy używane w stereognozji itp.). Opis i demonstracja wideo. Praktyka między uczestnikami.

12:30 – 13:30

 • Przerwa na lunch

13:30 – 15:00

 • Testy i skale używane w ocenie niemowląt. Opis i demonstracja wideo.

15:00 – 15:30

 • Przerwa kawowa

15:30 – 17:00

 • Inne narzędzia oceny stosowane u dzieci (test AHA, ocena Melbourne 2 itp.).
 • Podsumowanie kursu.
 • Uwagi końcowe i dyskusja.
Brak wolnych miejsc